CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

Washington, DC - Dựa trên dữ liệu của Cục điều tra dân số cuối cùng, Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI) hôm nay đã báo cáo rằng Hoa Kỳ đã nhập khẩu tổng cộng 2.385.000 tấn thép (NT) vào tháng 11 năm 2018, bao gồm 1.921.000 tấn ròng (NT) đã hoàn thành thép (giảm lần lượt 27,2% và 4,1% so với dữ liệu cuối tháng 10). Qua 11 tháng đầu năm 2018, tổng nhập khẩu và thép thành phẩm là 31.834.000 và 24.016.000 tấn ròng (NT), giảm lần lượt 10,8% và 13,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng nhập khẩu và thép thành phẩm hàng năm trong năm 2018 sẽ là 34,7 và 26,2 triệu NT, giảm lần lượt 8,9% và 11,4% so với năm 2017. Thị phần nhập khẩu thép thành phẩm ước tính là 21% trong tháng 11 và ước tính là 23% trong 11 tháng đầu năm 2018.

nhập khẩu thép vào Mỹ

Các sản phẩm thép thành phẩm chính có mức tăng nhập khẩu đáng kể trong tháng 11 so với tháng 10 là hình dạng kết cấu nặng (tăng 67%), thanh dây (tăng 57%), tấm và tước tất cả các lớp phủ kim loại khác (tăng 24%) và ống cơ khí (tăng 12%). Các sản phẩm chính có mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay (YTD) so với cùng kỳ năm 2017 bao gồm các tấm cán nóng (tăng 22%) và các tấm ở dạng cuộn (tăng 16%)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM