CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

Ống thép

Ống thép đúc

Ống thép đúc

Ống thép đúc

Độ dày 1,24-40,5 x 6000 - 12000 mm
Ống thép hàn

Ống thép hàn

Ống thép hàn

Độ dày 1,24-40,5 x 6000 mm
Ống inox

Ống inox

Ống inox

Độ dày 1,2 - 15,1 x 6000 - 12000 mm