CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

Thành phần hóa học của các loại ống inox

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA  CÁC LOẠI ỐNG INOX (THÉP KHÔNG GỈ)

Ống inox là một loại hợp kim thép với thành phần hóa học có khả năng chống oxy hóa, chống ăn mòn của axit và nhiều chất hóa học khác. Cùng tìm hiểu thành phần hóa học của loại ống này trong bảng dưới đây.

Classification

Specification

Chemical Composition

other

JIS

AISI

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Cu

N

Martensitic Grades

SUS403

403

Max.0.15

Max.0.50

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

11.50~13.00

-

-

-

-

SUS410

410

Max.0.15

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

11.50~13.50

-

-

-

-

SUS410J1

-

0.08~0.18

Max.0.60

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

11.50~14.00

0.30~0.60

-

-

-

SUS410F2

-

Max.0.15

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

11.50~13.50

-

-

-

Pb 0.05˜0.30

SUS416

416

Max.0.15

Max.1.00

Max.1.25

Max.0.060

Min.0.15

(1)

12.00~14.00

(2)

-

-

-

SUS420J1

420

0.16~0.25

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

12.00~14.00

-

-

-

-

SUS420J2

420

0.26~0.40

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

12.00~14.00

-

-

-

-

SUS420F

420F

0.26~0.40

Max.1.00

Max.1.25

Max.0.060

Min.0.15

(1)

12.00~14.00

(2)

-

-

-

SUS420F2

-

0.26~0.40

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

12.00~14.00

-

-

-

Pb 0.05~0.30

SUS431

431

Max.0.20

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

1.25~2.50

15.00~17.00

-

-

-

-

SUS440A

440A

0.60~0.75

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

16.00~18.00

(3)

-

-

-

SUS440B

440B

0.75~0.95

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

16.00~18.00

(3)

-

-

-

SUS440C

440C

0.95~1.20

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

(1)

16.00~18.00

(3)

-

-

-

SUS440F

S44020

0.95~1.20

Max.1.00

Max.1.25

Max.0.060

Min.0.15

(1)

16.00~18.00

(3)

-

-

-

Ferritic Grades

SUS405

405

Max.0.08

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

-

11.50~14.50

-

-

-

Al 0.10~0.30

SUS410L

-

Max.0.03

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

-

11.00~13.50

-

-

-

-

SUS430

430

Max.0.12

Max.0.75

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

-

16.00~18.00

-

-

-

-

SUS430F

430F

Max.0.12

Max.1.00

Max.1.25

Max.0.060

Min.0.15

-

16.00~18.00

(2)

-

-

-

SUS434

434

Max.0.12

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

-

16.00~18.00

0.75~1.25

-

-

-

SUS447J1

-

Max.0.01

Max.0.40

Max.0.40

Max.0.030

Max.0.020

-

28.50~32.00

1.50~2.50

-

Max.0.015

-

SUSXM27

-

Max.0.01

Max.0.40

Max.0.40

Max.0.030

Max.0.020

-

25.00~27.50

0.75~1.50

-

Max.0.015

-

Austenitic Ferritic Grades

SUS329J1

329

Max.0.08

Max.1.00

Max.1.50

Max.0.040

Max.0.030

3.00~6.00

23.00~28.00

1.00~3.00

-

-

-

SUS329J3L

S31803

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.040

Max.0.030

4.50~6.50

21.00~24.00

2.50~3.50

-

0.08~0.20

-

SUS329J4L

S31260

Max.0.03

Max.1.00

Max.1.50

Max.0.040

Max.0.030

5.50~7.50

24.00~26.00

2.50~3.50

-

0.08~0.30

-

Austenitic Grades

SUS201

201

Max.0.15

Max.1.00

5.50~7.50

Max.0.060

Max.0.030

3.50~5.50

16.00~18.00

-

-

0.25??

-

SUS202

202

Max.0.15

Max.1.00

7.50~10.00

Max.0.060

Max.0.030

4.00~6.00

17.00~19.00

-

-

Max.0.25

-

SUS301

301

Max.0.15

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

6.00~8.00

16.00~18.00

-

-

-

-

SUS302

302

Max.0.15

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

8.00~10.00

17.00~19.00

-

-

-

-

SUS303

303

Max.0.15

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.200

Min.0.15

8.00~10.00

17.00~19.00

(2)

-

-

-

SUS303Se

303Se

Max.0.15

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.200

Max.0.060

8.00~10.00

17.00~19.00

-

-

-

Se Min.0.15

SUS303Cu

-

Max.0.15

Max.1.00

Max.3.00

Max.0.200

Min.0.15

8.00~10.00

17.00~19.00

(2)

1.50~3.50

-

-

SUS304

304

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

8.00~10.50

18.00~20.00

-

-

-

-

SUS304L

304L

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

9.00~13.00

18.00~20.00

-

-

-

-

SUS304N1

304N

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.50

Max.0.045

Max.0.030

7.00~10.50

18.00~20.00

-

-

0.10~0.25

-

SUS304N2

-

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.50

Max.0.045

Max.0.030

7.50~10.50

18.00~20.00

-

-

0.15~0.30

Nb Max.0.15

SUS304LN

304LN

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

8.50~11.50

17.00~19.00

-

-

0.12~0.22

-

SUS304J3

-

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

8.00~10.50

17.00~19.00

-

1.00~3.00

-

-

SUS305

305

Max.0.12

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.50~13.00

17.00~19.00

-

-

-

-

SUS309S

309S

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

12.00~15.00

22.00~24.00

-

-

-

-

SUS310S

310S

Max.0.08

Max.1.50

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

19.00~22.00

24.00~26.00

-

-

-

-

SUS316

316

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.00~14.00

16.00~18.00

2.00~3.00

-

-

-

SUS316L

316L

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

12.00~15.00

16.00~18.00

2.00~3.00

-

-

-

SUS316N

316N

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.00~14.00

16.00~18.00

2.00~3.00

-

0.10~0.22

-

SUS316LN

316LN

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.50~14.50

16.50~18.50

2.00~3.00

-

0.12~0.22

-

SUS316Ti

-

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.00~14.00

16.00~18.00

2.00~3.00

-

-

Ti Min.5xC%

SUS316J1

-

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.00~14.00

17.00~19.00

1.20~2.75

1.00~2.50

-

-

SUS316J1L

-

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

12.00~16.00

17.00~19.00

1.20~2.75

1.00~2.50

-

-

SUS316F

-

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Min.0.10

10.00~14.00

16.00~18.00

2.00~3.00

-

-

-

SUS317

317

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

11.00~15.00

18.00~20.00

3.00~4.00

-

-

-

SUS317L

317L

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

11.00~15.00

18.00~20.00

3.00~4.00

-

-

-

SUS317LN

-

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

11.00~15.00

18.00~20.00

3.00~4.00

-

0.10~0.22

-

SUS317J1

-

Max.0.04

Max.1.00

Max.2.50

Max.0.045

Max.0.030

15.00~17.00

16.00~19.00

4.00~6.00

-

-

-

SUS836L

-

Max.0.03

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

24.00~26.00

19.00~24.00

5.00~7.00

-

Max.0.25

-

SUS890L

-

Max.0.02

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

23.00~28.00

19.00~23.00

4.00~5.00

1.00~2.00

-

-

SUS321

321

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

9.00~13.00

17.00~19.00

-

-

-

Ti Min.5xC%

SUS347

347

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

9.00~13.00

17.00~19.00

-

-

-

Nb Min.10xC%

SUSXM7

304Cu

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

8.50~10.50

17.00~19.00

-

3.00~4.00

-

-

SUSXM15J1

-

Max.0.08

3.00~5.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

11.50~15.00

15.00~20.00

-

-

-

-

Precipitation Hardening Grades

SUS630

S17400

Max.0.07

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

3.00~5.00

15.00~17.50

-

3.00~5.00

-

Nb 0.15~0.45

SUS631

S17700

Max.0.09

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

6.50~7.75

16.00~18.00

-

-

-

Al 0.75~1.50