CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THÉP VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

THÉP HÌNH- MÁC THÉP SS400, A36, CT3, GOST